Šta je to „a capella“

A capella (italijanski jezik ”u maniru kapele”), muzička kompozicija, pisana samo za glasove, bez pratnje instrumenata. Izvorno se odnosi na duhovnu horsku muziku, termin koji se sada odnosi i na svjetovnu muziku.

Capella stil je nastao otprilike u vrijeme kompozitora Josquin des Preza, krajem 15. vijeka, i dostigao je istaknuto mjesto sa Palestrinom u kasnom 16. vijeku koji je pisao muziku zaSikstinsku kapelu u Vatikanu. Budući da nisu pisani nezavisni instrumentalni dijelovi, naučnici su kasnije pretpostavljali da je hor pjevao bez pratnje, ali dokazano je da su orgulje ili drugi muzički instrumenti tačno pratili neke ili nekoliko vokalnih dijelova. Do 17. vijeka, a capella muzika ustupa mjesto kantati, za koju su muzički dijelovi pisani posebno za instrumente, i posebno za glasove. [1]

 

Preuzeto sa sajta Wikipedia